T: +45 53 53 85 59

Huslejeinkasso

Sat på spidsen skal pengene ind eller lejer ud

Hvis du som udlejer gentagne gange oplever mangelende betaling fra en lejer – privat eller erhverv – kan du tage forskellige midler i brug for at inkassere pengene.

Som udlejer kan du enten starte en inkassosag mod lejer, eller du kan sigte mod at udsætte lejer fra lejemålet. En huslejeinkassosag bliver kørt som en almindelig inkassosag, mens det er lidt anderledes, hvis udlejer ønsker at ophæve lejekontrakten og sætte lejeren ud af lejemålet.

Begge typer af sager begynder med, at der skal sendes en rykker til lejeren. Herefter har denne mulighed for at betale den skyldige husleje. Hvis der stadig ikke bliver betalt, kan vi sende en påkravsskrivelse til lejer. I denne skal der stå det skyldige beløb og eventuelt forbrugt vand og varme. Der skal også stå, at hvis ikke der betales inden fristens udløb, vil lejeren blive sat ud af lejemålet. Dertil skal der gives en ny betalingsfrist på 14 dage.

Efter de 14 dages forløb kan udlejer sende en ophævelsesmeddelelse, hvori lejekontrakten bliver ophævet. Denne kan først sendes efter påkravsskrivelsens-fristen er overskredet. Det er almindelig praksis at regne med tre hverdage efter endt frist som værende rettidigt. I ophævelsesmeddelelsen skal der stå, at lejer udsættes og angives en dato for seneste udflytning. Der skal også stå, at hvis ikke lejer selv flytter ud per den oplyste dato, vil vedkommende blive sat ud af Fogedretten.

Her kan man være opmærksom på, at hvis der bliver betalt inden ophævelsesmeddelelsen er modtaget af lejer, er denne ikke gyldig. Også selvom betalingen falder efter fristen i påkravsskrivelsen.

Bliver det nødvendigt med en udsættelse af lejer, skal udlejer rette en udsættelsesbegæring til Fogedretten. Fogedretten indkalder derefter til møde på den pågældende adresse. Ofte vil politiet være involveret, idet det er dem, der skal vurdere, om der er noget af værdi, hvis lejligheden stadig indeholder lejers ejendele.

Udlejer skal sørge for at bestille låsesmed og flyttemænd og står i første omgang også for at afholde udgifterne hertil. De kan senere pålægges lejer. Fogedretten udsætter lejer ved at udskifte låsen til boligen, hvorefter politiet vurderer, om noget af værdi skal tages med og sælges på auktion. Alt andet i boligen vil blive bortskaffet. Udlejer har herefter fuld råderet over lejemålet og kan leje det ud til anden side.

Udlejer kan herefter følge op med en almindelig inkassosag mod tidligere lejer for at få sine huslejepenge ind. Det er også ved denne sag, at lejer vil kunne få pålagt sagens omkostninger.

Har du en sag, som vi skal hjælpe med?

Hvis du har spørgsmål eller vil i kontakt med os, så ring endelig på tlf.: 31 68 21 75 eller udfyld kontaktformularen, og så vender vi tilbage.

Hvis du har bestemt dig for at gøre brug af vores inkassoservice og ønsker at få indkrævet et skyldigt beløb straks, så udfyld kontaktformularen, med en beskrivelse af forløbet, så kontakter vi dig inden for 2 timer.

Vi besvarer din henvendelse samme dag fra mandag til fredag.

HUSK! Hvis skyldner har gjort indsigelser til beløbet enten mundtligt eller skriftligt til dig, så skal vi have besked herom.