T: +45 53 53 85 59

Skylder du penge

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Rieck Inkasso, så skyldes det formentlig at du har en eller flere ubetalte regninger til en af vores kunder.

Fremgangsmåden vil normalt fremgå af den fremsendte skrivelse, men hvis du er i tvivl om hvordan du skal forholde dig, så læs videre nedenfor. Hvis det ikke giver svar på dit spørgsmål, så kontakt os endelig.

Betalingsmåder

Hvis du kan acceptere beløbet i den fremsendte skrivelse inkl. omkostninger og rentetilskrivning, skal der ske betaling som anført i skrivelsen. Når beløbet er modtaget hos os, vil du få besked om at beløbet er registreret og du er frigjort for yderligere betaling.

Betaling kan ske via netbank med FI-koden som anført i skrivelsen, eller ved en bankoverførsel til Djursland Bank, reg.nr. 7264, kontonr. 000 136 6744, med reference til sagsnummeret anført i skrivelsen.

Bemærk! Hvis du foretager betaling af hovedstolen direkte til kunden, fritager det dig ikke for at betale de omkostninger og rentetilskrivning, som er tilført beløbet i skrivelsen. Det samlede beløb skal således betales til os.

Jeg vil ikke betale (indsigelse)

Hvis du ikke mener at beløbet er korrekt opgjort, eller der er fejl og mangler ved den vare eller ydelse du har modtaget, er det absolut nødvendigt at vi modtager en skriftlig indsigelse, snarest muligt efter du har modtaget vores skrivelse.

BEMÆRK! Vi kan desværre ikke sagsbehandle en mundtlig indsigelse, så i stedet for at ringe til os og forklare hvorfor du ikke mener at du skal betale, så send en skriftlig indsigelse som vi kan tage stilling til, hvorefter vi evt. kan tage en telefonisk drøftelse.

Din skriftlige indsigelse vil blive vurderet i samråd med kunden, hvorefter vi vender tilbage til dig med oplysning om, hvorvidt at indsigelsen accepteres, eller at kravet fastholdes.

Jeg kan ikke betale

Hvis du står i en situation, hvor du midlertidigt ikke er i stand til at betale beløbet som er opgjort i vores skrivelse, så kontakt os gerne for en drøftelse af, om vi kan finde en god løsning i fællesskab.

Vi forhandler mangler forskellige betalingsaftaler hjem for vores kunder, og det vil ofte være en meget bedre løsning at tage kontakt til os for en konstruktiv drøftelse af en afbetalingsplan eller andet, fremfor at håbe at det løser af sig selv – for det gør det ikke.

Jeg har allerede betalt

I enkelte tilfælde kan der være tale om at din betaling og vores henvendelse har forbigået hinanden, og hvis det er tilfældet så tag endelig kontakt til os, og så finder vi som regel en løsning.

Det er vigtigt at du har relevant dokumentation parat, eksempelvis en betalingskvittering fra banken eller tilsvarende, som kan dokumentere din betaling og betalingstidspunktet.

FAQ

Ja, hvis betaling ikke er sket inden datering på kravskrivelsen fra Rieck Inkasso ApS, er du forpligtet til at betale det samlede beløb, dvs. inkl. inkassoomkostninger. Inkassoomkostningerne er altid bestemt efter nogle faste beløb fra lovgivningen afhængig af hovedstolen, og er altså ikke et beløb vi selv påregner.

Hvis du ikke kan betale det fulde beløb, så kontakt os gerne for en drøftelse af, om vi kan finde en god løsning i fællesskab. Du skal dog være opmærksom på, at afdragsordninger skal være realistiske, og naturligvis også skal tilgodese, at vores kunde modtager deres betaling inden rimelig tid. Hvis du kan nikke ja til ovennævnte, så vil der som regel være gode chancer for at finde en løsning.

Hvis du ikke betaler beløbet opgjort i kravskrivelsen til dig, så risikerer du at beløbet vil blive inddrevet via domstolene. Det kan medføre at sagen bliver påført yderligere omkostninger, som i sidste ende kan blive pålagt dig. Derudover risikerer du også at blive registreret i RKI, som vil forringe dine muligheder for at foretage lånoptagelse eller opnå kredit senere i dit liv. Det er således væsentligt at i så god tid som muligt, tager kontakt til os og får en drøftelse af, hvordan vi kan finde en god løsning.

Nej, det er kun muligt at betale via bankoverførsel fra egen bank. Det er ej heller muligt at betale med kryptovaluta.