T: +45 53 53 85 59

FAQ

Inkassoabonnement koster DKK 6.000 + moms om året uanset antallet af sager du fremsender. Debitorservice DKK 10.000 + moms og enkeltsager koster DKK 2.500. Til gengæld får kunden altid 100% af hovedstolen når skyldner betaler, og vi beholder gebyr, sagsomkostninger og rentetilskrivning pr. sag (som skyldner bliver pålagt at betale ekstra).

Hvis du ønsker at frigøre administrativ tid til enten dig selv eller dine medarbejdere, eventuelt til brug andre steder i virksomheden, så kan debitorservice være et attraktivt tilbud for dig. Du skal således alene udstede din faktura, hvorefter vi overtager al administration med at inddrive beløbet, herunder fremsendelse af eventuelle rykkere. Vi har stor respekt for at der kan være tale om vitale samarbejdspartnere, og når der tegnes et abonnement på debitorservice, aftales der således altid er særskilt forløb inden igangsætning.

Hvis skyldner ikke er enig i den fremsendte faktura, er skyldner forpligtet til at reklamere skriftligt, hvilket betegnes som en indsigelse. Det kan enten være over beløbets størrelse, dets sammensætning eller at der har været fejl ved det solgte eller udførte tjenesteydelse. Vi vil håndtere eventuelle indsigelser og i samråd med kunden vurdere, om kravet skal fastholdes og sagen fortsætte, eller at indsigelsen er rimelig og sagen stoppes.
Nej, det afhænger af den helt konkrete sag, og i nogle tilfælde vil det være umuligt at få pengene fra en skyldner eller det kan ikke betale sig for vores kunde at føre sagen. Vores erfaring er dog, at vi sikrer hel eller delvis betaling fra skyldner i over 80% af tilfældene.
Nej, vi håndterer alle sager, uanset beløbet.
Ja, det kan vi godt, men så bliver sagen håndteret via en af vores udenlandske inkassopartnere, for at sikre tilstrækkeligt kendskab til lokal ret og praksis. Udenlandsk inkasso er ikke en del af vores inkassoabonnement, og der bliver således indgået en særskilt aftale i hvert enkelt tilfælde.

Ja, det kan vi. Idet vi er en del af Rieck Advokater, vil du tillige tidligt i processen få en juridisk vurdering af, om det kan betale sig at føre sagen videre ved domstolene eller ej.

Ja, det kan du i høj grad. Vi har mange håndværksvirksomheder blandt vores kunder. Fælles for mange af vores håndværkskunder er, at vi hjælpe dem med pengeinddrivelse ved hjælp af vores debitorservice – læs mere om debitorservice under “Vi tilbyder”.

Ja, det kan du altid. Vi arbejder efter et erklæret mål om at vi aldrig er bedre end vores sidste sag, og hvis kunden ikke er tilfreds, har vi ingen interesse i at fastholde kunden. Vi har således som aftalevilkår i vores samarbejde, at kunden kan opsige med 1 dags frist.